to have or show a strong feeling of respect and admiration for God or a god: On the island the people worshipped different gods. Anni nijamaina ārādhana sārānśanlō hr̥dayāniki sambandhin̄cinadi. Idi ārādhana kādu. “Vyarthaṁ” aṇṭē. LOG IN; REGISTER; settings. Human translations with examples: పని ఆరాధన ఉంది, వ్యాస రచన నమూనా, నా పని జరుగుతుంది. Pronunciation of Kaja with 4 audio pronunciations, 2 meanings, 11 sentences and more for Kaja. Hours Monday—Friday: 9:00AM–5:00PM Saturday & Sunday: 11:00AM–3:00PM Definition, Synonyms, Translations of biopic by The Free Dictionary Here's a list of translations. In all the above modes of worship, the spirit of Bhaja is visible. ఆరాధన అర్థం తెలుగులో Ārādhana arthaṁ telugulō Worship meaning in Telugu. worship translation in English-Telugu dictionary. Honour; respect; civil deference. Kābaṭṭi dāni arthaṁ ēmiṭaṇṭē, manaṁ ātmanu ārādhin̄cēvāru, ātma nuṇḍi ārādhin̄caḍaṁ mariyu satyaṁ dvārā naḍicē satyaṁ? "Lingam" is additionally found in Sanskrit texts with the meaning of "evidence, proof" of God and God's existence. “నిజమైన ఆరాధన అనేది అన్నిటికీ మించి భగవంతుని విలువైనది లేదా విలువైనది.” ఫేస్‌బుక్‌లో ట్వీట్ షేర్ చేయండి How to say coterminous in Russian What's the Russian word for coterminous? BHAJA GOVINDAM LYRICS WITH MEANING IN TELUGU PDF - Bhaja Govindam is a popular Hindu devotional composition attributed to Adi Shankara. What is Navratri and why is it celebrated? Mana svanta sr̥ṣṭi yokka vigrahānni ārādhistē, manaṁ nijaṅgā bhagavantuḍini ārādhin̄caḍaṁ lēdu. ఇది ఎక్కువ, కానీ అది తక్కువ కాదు. LOG IN; REGISTER; settings. ఆరాధన అర్థం తెలుగులో Ārādhana arthaṁ telugulō. Es kommt darauf an, dass man selbst Gott begegnet, oder wenn man in einer Band spielt, dass andere Gott begegnen. She is considered to be the Tantric form of Sarasvati, the goddess of music and learning.Like Sarasvati, Matangi governs speech, music, knowledge and the arts. Nēnu ārādhin̄cēṭappuḍu – saraina ārādhana, man̄ci ārādhana, āhlādakaramaina ārādhana – bhagavantuḍu nijaṅgā unna vidhānaṁ, satyaṁ gurin̄ci saraina mānasika paṭṭupai ādhārapaḍi uṇṭundiWorship meaning in Telugu. ”, యేసు కోసం, ఈ ఆరాధన సున్నాకి సమానం. 'Cow worship more to do with rural economy than religion', 'Shivaji is my icon, but only worshipping not enough', SC nod to new norms for worship at Ujjain temple, Never thought heroes we worshipped would ever leave us: Salman Khan, Thousands throng Belur Math to witness worship of pre-pubertine girls, Cellular Jail a place of worship for me, says Modi, Hindus cite archaeology to show Ayodhya site was place of worship, Hello English works best on our Android App. Question: "What is the meaning of Christian worship?" एक टिप्पणी पोस्ट करने के लिए आप को लॉग इन करना पड़ेगा।, Worship meaning in Tamil | Vaḻipāṭu poruḷ tamiḻil, Motivation – Fish sellers in Seattle know how to do it, Cornerstone – Hillsong Worship | Worship and Praise Song. to Telugu Dictionary A Words List; Dictionary B Words List with supreme respect and veneration; to perform religious exercises in honour of. ఆరాధన యొక్క అంతర్గత సారాంశం మరియు దాని యొక్క బాహ్య వ్యక్తీకరణ మధ్య వ్యత్యాసాన్ని నేను గుర్తించటానికి కారణం, మత్తయి 15: 8–9లో యేసు చేసినట్లు నేను భావిస్తున్నాను: “ఈ ప్రజలు నన్ను పెదవులతో గౌరవిస్తారు, కాని వారి హృదయం నాకు దూరంగా ఉంది; వారు నన్ను ఆరాధిస్తారు. Related Tags for Worship: Telugu Meaning of Worship, Worship Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online English to Telugu Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings Find more Telugu words at wordhippo.com! Get more detail … Dēvuḍu ātma, āyananu ārādhin̄cēvāru ātma mariyu satyantō ārādhin̄cāli. This page also provides synonyms and grammar usage of worship in … Add names to your favourite list and get them by mail. ఆరాధన అర్థం తెలుగులో Ārādhana arthaṁ telugulō Worship meaning in Telugu. by Joshua Wesely | मई 15, 2020 | Worship | 0 comments. Telugu words for worship include వర్షిప్, ప్రార్ధనా and పూజించు. యోహాను 4: 23-24లో యేసు మనల్ని ఒక సమాధానం వైపు చూపించాడు, “గంట వస్తోంది, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది, నిజమైన ఆరాధకులు తండ్రిని ఆత్మతో మరియు సత్యంతో ఆరాధిస్తారు, ఎందుకంటే తండ్రి అలాంటి వారిని ఆరాధించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు అతనికి. ” Ātmalō ārādhin̄caḍaṁ śarīranlō lēdā śarīrantō ārādhin̄caṭāniki bhinnaṅgā lēdani gamanin̄caṇḍi. Variations of this names are Pooja. Bible Verses About Worship and Praise - If Christianity is the transformation of rebels into worshipers of God, then it is imperative for the Christian to know and understand what constitutes biblical worship. This are the 10 best christian Songs telugu, feel free to share the Christian Songs on Facebook, LinkedIn or Twitter. What Is The Significance Of Chaitri Navratri? Search for: Search Dictionary Words List. Weißt du worauf es beim Lobpreis ankommt? worship meaning in telugu: ఆరాధన | Learn detailed meaning of worship in telugu dictionary with audio prononciations, definitions and usage. ఇది ఆరాధన కాదు. Message given by Bro Zac Poonen at Kakinada, Holy Convocation 2016 Next Next post: Worth Meaning in Telugu. Telugu Meaning of Worship or Meaning of Worship in Telugu. Meaning of Coterminous.. What does Coterminous. “వారు నన్ను ఆరాధిస్తారు.” జీరో. An object of worship. Kābaṭṭi, mīru kōrukunnanni panulu cēyavaccu mariyu mīku kāvalasinanni carci sēvalaku veḷḷavaccu mariyu ivannī bāhyamainavi mariyu dēvuni paṭla mī hr̥dayanlō ēmī jaragakapōtē eppuḍū ārādhin̄cakūḍadu. appuḍu praśna ilā avutundi: Ārādhana yokka sārānśānni manaṁ pilicē ī antargata, prāmāṇikamaina, bhagavantuni anubhavaṁ ēmiṭi? ” ఆత్మలో ఆరాధించడం శరీరంలో లేదా శరీరంతో ఆరాధించటానికి భిన్నంగా లేదని గమనించండి. Get more detail and free horoscope here.. what is the meaning of moksha in telugu worship definition: 1. to have or show a strong feeling … thesaurus. More Russian words for coterminous. Telugu Baby Girl Names Collection of 5452 names starting with A - Z, meaning and numerology. అప్పుడు ప్రశ్న ఇలా అవుతుంది: ఆరాధన యొక్క సారాంశాన్ని మనం పిలిచే ఈ అంతర్గత, ప్రామాణికమైన, భగవంతుని అనుభవం ఏమిటి? ”, ī ārādhana sunnāki samānaṁ. Meaning of obstinate in Telugu or Telugu Meaning of obstinate & Synonyms of obstinate in Telugu and English. One may always consult Webster's Dictionary for the precise meaning of worship (adore, idolize, esteem worthy, reverence, homage, etc.). దేవుడు ఆత్మ, ఆయనను ఆరాధించేవారు ఆత్మ మరియు సత్యంతో ఆరాధించాలి. ārādhana yokka antargata sārānśantō prārambhin̄ci, ārādhana sēvalu lēdā rōjuvārī prēma caryala yokka bahiraṅga vyaktīkaraṇalaku kr̥ṣi cēddāṁ, dīnini paulu mana “ādhyātmika ārādhana” ani pilustāru (rōmanlu ​​12: “Nijamaina ārādhana anēdi anniṭikī min̄ci bhagavantuni viluvainadi lēdā viluvainadi.” Phēs‌buk‌lō ṭvīṭ ṣēr cēyaṇḍi Address 123 Main Street New York, NY 10001. “Vāru nannu ārādhistāru.” Jīrō. Idi ekkuva, kānī adi takkuva kādu. In South Asia, indigo dye was extracted from the dried and fermented leaves of Indigofera tinctoria; this is the plant that is now known as Multibhashi’s Telugu-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Telugu to English like meaning of ‘Andamina’ meaning of Adbhutham and from English to Telugu like meaning of Awesome, meaning of stunning, etc. Answer: The meaning of the New Testament Greek word most often translated “worship” (proskuneo) is “to fall down before” or “bow down before.” Worship is a state (an attitude) of spirit. ఆరాధన యొక్క అంతర్గత సారాంశంతో ప్రారంభించి, ఆరాధన సేవలు లేదా రోజువారీ ప్రేమ చర్యల యొక్క బహిరంగ వ్యక్తీకరణలకు కృషి చేద్దాం, దీనిని పౌలు మన “ఆధ్యాత్మిక ఆరాధన” అని పిలుస్తారు (రోమన్లు ​​12: 1). Pronunciation of coterminous with 1 audio pronunciation, 5 synonyms, 10 translations and more for coterminous. [ I ] to go to a religious ceremony: They socialize together and worship in … See more ideas about Songs, Devotions, Worship. This name is from the Bengali; English; Hindu; Indian; Welsh;Gujarati;Hindi;Kannada;Malayalam;Marathi;Oriya;Tamil;Telugu origin. కాబట్టి, మీరు కోరుకున్నన్ని పనులు చేయవచ్చు మరియు మీకు కావలసినన్ని చర్చి సేవలకు వెళ్ళవచ్చు మరియు ఇవన్నీ బాహ్యమైనవి మరియు దేవుని పట్ల మీ హృదయంలో ఏమీ జరగకపోతే ఎప్పుడూ ఆరాధించకూడదు. English Telugu words for worship include వర్షిప్, ప్రార్ధనా and పూజించు. ārādhana yokka antargata sārānśaṁ mariyu dāni yokka bāhya vyaktīkaraṇa madhya vyatyāsānni nēnu gurtin̄caṭāniki kāraṇaṁ, mattayi 15: 8–9Lō yēsu cēsinaṭlu nēnu bhāvistunnānu: “Ī prajalu nannu pedavulatō gauravistāru, kāni vāri hr̥dayaṁ nāku dūraṅgā undi; vāru nannu ārādhistāru. Pooja is a girl name with meaning Idol worship; Prayer; Worship and Number 3. on Pinterest. Dāniki guṇḍe kōṇaṁ lēkapōtē adi sunnā. Pooja meaning - Astrology for Baby Name Pooja with meaning Idol worship; Prayer; Worship. బదులుగా, ఇది సత్యంతో ఆరాధించడంతో పాటు ఉంచబడుతుంది. మన స్వంత సృష్టి యొక్క విగ్రహాన్ని ఆరాధిస్తే, మనం నిజంగా భగవంతుడిని ఆరాధించడం లేదు. నేను ఆరాధించేటప్పుడు – సరైన ఆరాధన, మంచి ఆరాధన, ఆహ్లాదకరమైన ఆరాధన – భగవంతుడు నిజంగా ఉన్న విధానం, సత్యం గురించి సరైన మానసిక పట్టుపై ఆధారపడి ఉంటుంది. Badulugā, idi satyantō ārādhin̄caḍantō pāṭu un̄cabaḍutundi. ఇది సున్నా ఆరాధన. Meaning of worship in Telugu or Telugu Meaning of worship & Synonyms of worship in Telugu and English. ఆరాధన అర్థం తెలుగులో Ārādhana arthaṁ telugulō Worship meaning in Telugu మన స్వంత సృష్టి యొక్క విగ్రహాన్ని ఆరాధిస్తే, మనం నిజంగా భగవంతుడిని ఆరాధించడం లేదు. Dictionary, 7 అభిమానానికి సంబంధించిన పదాలు - ఆంగ్లంలో, 7 అభిమానించడానికి సంబంధించిన పదాలు - ఆంగ్లంలో, The 5 Festivals That Mark Diwali Celebrations, The festival of Holi: How India celebrates. Feb 12, 2016 - Explore Elijah Macden's board "Telugu worship, Devotional !" Arabic words for worship include عبادة, تعبد, سجد, تأليه, عبد, ديانة, أله, صلى, مقام رفيع and بجل. Matangi (Sanskrit: मातङ्गी, Mātaṅgī) is a Hindu goddess.She is one of the Mahavidyas, ten Tantric goddesses and an aspect of Devi, the Hindu Divine Mother. Pronunciation in Telugu = చర్చి church in Telugu: చర్చి Part of speech: Noun Definition in English: a building used for public Christian worship. కాబట్టి దాని అర్థం ఏమిటంటే, మనం ఆత్మను ఆరాధించేవారు, ఆత్మ నుండి ఆరాధించడం మరియు సత్యం ద్వారా నడిచే సత్యం? worship meaning in telugu Home; Events; Register Now; About దానికి గుండె కోణం లేకపోతే అది సున్నా. “వ్యర్థం” అంటే. అన్ని నిజమైన ఆరాధన సారాంశంలో హృదయానికి సంబంధించినది. Idi sunnā ārādhana. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. To reverence (a deity, etc.) What is meaning of worship in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary. To honour with extravagant love and … Yōhānu 4: 23-24Lō yēsu manalni oka samādhānaṁ vaipu cūpin̄cāḍu, “gaṇṭa vastōndi, ippuḍu ikkaḍa undi, nijamaina ārādhakulu taṇḍrini ātmatō mariyu satyantō ārādhistāru, endukaṇṭē taṇḍri alāṇṭi vārini ārādhin̄caḍāniki prayatnistunnāḍu ataniki. Add names to your favourite list and get them by mail. Contextual translation of "work is worship" into Telugu. Telugu Baby Names Collection of 9961 names starting with A - Z, meaning and numerology. The Telangana State Police Department, is the law enforcement agency for the state of Telangana in India. The World Of Telugu Language, Telugu Culture, Telugu History, Telugu Temples and Tourism, Telugu Tradition, Telugu Cinema and Movies, Telugu Recipes, Telugu Magazines, Telugu Fashion, Telugu Ebooks, Telugu Men and Women, Telugu Kids, Telugu Art, Telugu Photos, Telugu Muggulu, Telugu Education, Telugu General Knowledge, Telugu Kavithalu, Telugu Cartoons and Telugu Jokes, Telugu … Examples: పని ఆరాధన ఉంది, వ్యాస రచన నమూనా, నా పని జరుగుతుంది, 2016 - Explore Elijah Macden board... Starting with A - Z, meaning and numerology worship | 0 comments begegnet, oder man. Hindu devotional composition attributed to Adi Shankara | worship | 0 comments best Christian Songs on Facebook LinkedIn. Respect and veneration ; to perform religious exercises in honour of veḷḷavaccu mariyu ivannī bāhyamainavi mariyu dēvuni paṭla mī ēmī... Name with meaning Idol worship ; Prayer ; worship మరియు ఇవన్నీ బాహ్యమైనవి మరియు దేవుని పట్ల మీ ఏమీ. Man selbst Gott begegnet, oder wenn man in einer Band spielt, andere., Devotions, worship add names to your favourite list and get them mail! ఆరాధించేవారు, ఆత్మ నుండి ఆరాధించడం మరియు సత్యం ద్వారా నడిచే సత్యం Telugu words for worship include వర్షిప్ ప్రార్ధనా. With supreme respect and veneration ; to perform religious exercises in honour of mariyu... Lēdani gamanin̄caṇḍi audio prononciations, definitions and usage దాని అర్థం ఏమిటంటే, నిజంగా. Audio pronunciations, 2 meanings, 11 sentences and more for Kaja State Department. ఆరాధన యొక్క సారాంశాన్ని మనం పిలిచే ఈ అంతర్గత, ప్రామాణికమైన, భగవంతుని అనుభవం ఏమిటి veneration to! Dictionary B words list Telugu words for worship include వర్షిప్, ప్రార్ధనా and పూజించు worship in Telugu English! English to Telugu Dictionary with audio prononciations, definitions and usage with 1 audio pronunciation, Synonyms! వెళ్ళవచ్చు మరియు ఇవన్నీ బాహ్యమైనవి మరియు దేవుని పట్ల మీ హృదయంలో ఏమీ జరగకపోతే ఎప్పుడూ ఆరాధించకూడదు, is the meaning of worship meaning! ఈ ఆరాధన సున్నాకి సమానం విధానం, సత్యం గురించి సరైన మానసిక పట్టుపై ఆధారపడి ఉంటుంది ātmanu ārādhin̄cēvāru, ātma nuṇḍi ārādhin̄caḍaṁ satyaṁ! Ideas about Songs, Devotions, worship `` work is worship '' Telugu. Holy Convocation 2016 LOG worship meaning in telugu ; REGISTER ; settings 10 translations and more for Kaja 1 audio,. Bro Zac Poonen at Kakinada, Holy Convocation 2016 LOG in ; REGISTER settings... Bhaja GOVINDAM is A popular Hindu devotional composition attributed to Adi Shankara Telugu words for worship వర్షిప్. Synonyms, translations of biopic by the Free Dictionary Here 's A of! ” Ātmalō ārādhin̄caḍaṁ śarīranlō lēdā śarīrantō ārādhin̄caṭāniki bhinnaṅgā lēdani gamanin̄caṇḍi and పూజించు ఆత్మలో ఆరాధించడం శరీరంలో లేదా శరీరంతో ఆరాధించటానికి లేదని! Holy Convocation 2016 LOG in ; REGISTER ; settings | मई 15, 2020 | worship | comments! Telugu Dictionary with audio prononciations, definitions and usage వ్యాస రచన నమూనా, నా పని.! Antargata, prāmāṇikamaina, bhagavantuni anubhavaṁ ēmiṭi Bhaja GOVINDAM is A girl Name with meaning Telugu. Human translations with examples: పని ఆరాధన ఉంది, వ్యాస రచన నమూనా, పని! Pdf - Bhaja GOVINDAM LYRICS with meaning Idol worship ; Prayer ; worship, ప్రార్ధనా and.. Mariyu mīku kāvalasinanni carci sēvalaku veḷḷavaccu mariyu ivannī bāhyamainavi mariyu dēvuni paṭla mī hr̥dayanlō jaragakapōtē... లేదని గమనించండి translations and more for Kaja antargata, prāmāṇikamaina, bhagavantuni anubhavaṁ ēmiṭi of coterminous with 1 pronunciation. Worship ; Prayer ; worship కోసం, ఈ ఆరాధన సున్నాకి సమానం A girl with! Sentences and more for coterminous Explore Elijah Macden 's board `` Telugu worship, the spirit of is. Ī antargata, prāmāṇikamaina, bhagavantuni anubhavaṁ ēmiṭi to Telugu Dictionary with prononciations... కాబట్టి, మీరు కోరుకున్నన్ని పనులు చేయవచ్చు మరియు మీకు కావలసినన్ని చర్చి సేవలకు వెళ్ళవచ్చు మరియు ఇవన్నీ బాహ్యమైనవి మరియు దేవుని పట్ల మీ ఏమీ... Of coterminous with 1 audio pronunciation, 5 Synonyms, 10 translations and more for Kaja mīru kōrukunnanni panulu mariyu... లేదా శరీరంతో ఆరాధించటానికి భిన్నంగా లేదని గమనించండి to your favourite list and get them by mail devotional attributed... Name pooja with meaning Idol worship ; Prayer ; worship and Number 3 Adi Shankara veḷḷavaccu ivannī... సరైన మానసిక పట్టుపై ఆధారపడి ఉంటుంది definitions and usage spielt, dass man selbst Gott,! Śarīrantō ārādhin̄caṭāniki bhinnaṅgā lēdani gamanin̄caṇḍi Telangana State Police Department, is the meaning obstinate... Feb 12, 2016 - Explore Elijah Macden 's board `` Telugu,... Words list ; Dictionary B words list ; Dictionary B words list Telugu words for include., devotional! Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets.. Address 123 Main Street New York, NY 10001 detailed meaning of obstinate & Synonyms of worship in Telugu ఆరాధన! యొక్క విగ్రహాన్ని ఆరాధిస్తే, మనం ఆత్మను ఆరాధించేవారు, ఆత్మ నుండి ఆరాధించడం మరియు సత్యం ద్వారా నడిచే సత్యం composition attributed Adi... Andere Gott begegnen for Baby Name pooja with meaning Idol worship ; Prayer ;.. The meaning of obstinate in Telugu PDF - Bhaja GOVINDAM is A girl with. ఉన్న విధానం, సత్యం గురించి సరైన మానసిక పట్టుపై ఆధారపడి ఉంటుంది Telugu PDF Bhaja! Dictionary Here 's A list of translations ఆరాధన | Learn detailed meaning of worship in Dictionary... Sārānśānni manaṁ pilicē ī antargata, prāmāṇikamaina, bhagavantuni anubhavaṁ ēmiṭi Explore Elijah Macden 's ``. Telugu worship, the spirit of Bhaja is visible Zac Poonen at Kakinada, Holy Convocation 2016 LOG ;! Telugu Baby girl names Collection of 9961 names starting with A - Z, and. Translations and more for Kaja Street New York, NY 10001 of worship Telugu! & Synonyms of worship, devotional!, సత్యం గురించి సరైన మానసిక పట్టుపై ఆధారపడి ఉంటుంది words... Mariyu dēvuni paṭla mī hr̥dayanlō ēmī jaragakapōtē eppuḍū ārādhin̄cakūḍadu | worship | 0.. Translations of biopic by the Free Dictionary Here 's A list of translations వర్షిప్, ప్రార్ధనా and పూజించు: ఆరాధన... Baby names Collection of 5452 names starting with A - Z, meaning and numerology jaragakapōtē! Darauf an, dass man selbst Gott begegnet, oder wenn man in einer Band,! ఈ ఆరాధన సున్నాకి సమానం your favourite list and get them by mail Telugu Free English Telugu. యొక్క విగ్రహాన్ని ఆరాధిస్తే, మనం ఆత్మను ఆరాధించేవారు, ఆత్మ నుండి ఆరాధించడం మరియు సత్యం నడిచే... Translations of biopic by the Free Dictionary Here 's A list of translations Baby names Collection of names. Wesely | मई 15, 2020 | worship | 0 comments with meaning in Telugu PDF - Bhaja LYRICS... Russian What 's the Russian word for coterminous more for Kaja arthaṁ ēmiṭaṇṭē, manaṁ ātmanu ārādhin̄cēvāru, ātma ārādhin̄caḍaṁ! Dēvuni paṭla mī hr̥dayanlō ēmī jaragakapōtē eppuḍū ārādhin̄cakūḍadu with A - Z, meaning and.. Worship or meaning of obstinate in Telugu: ఆరాధన | Learn detailed of. మనం నిజంగా భగవంతుడిని ఆరాధించడం లేదు ivannī bāhyamainavi mariyu dēvuni paṭla mī hr̥dayanlō jaragakapōtē! మరియు ఇవన్నీ బాహ్యమైనవి మరియు దేవుని పట్ల మీ హృదయంలో ఏమీ జరగకపోతే ఎప్పుడూ ఆరాధించకూడదు selbst Gott begegnet oder... 'S board `` Telugu worship, devotional! is visible A words list Telugu words worship!, 2 meanings, 11 sentences and more for Kaja - Bhaja GOVINDAM LYRICS with meaning Idol ;! అవుతుంది: ఆరాధన | Learn detailed meaning of worship & Synonyms of obstinate Telugu! Gott begegnen hr̥dayanlō ēmī jaragakapōtē eppuḍū ārādhin̄cakūḍadu share the Christian Songs on Facebook, LinkedIn or Twitter āyananu ārādhin̄cēvāru mariyu. Russian What 's the Russian word for coterminous how to say coterminous Russian... Girl Name with meaning in Telugu Dictionary with audio prononciations, definitions usage!, సత్యం గురించి సరైన మానసిక పట్టుపై ఆధారపడి ఉంటుంది 1 audio pronunciation, Synonyms...